Pravidla

 

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA VOZÍČKÁŘSKÉHO RUGBY

ŘÍJEN 2010

Připravené a publikované TECHNICKOU KOMISÍ IWRF.

Za účelem zjednodušení textu bude nadále používán pouze mužský rod k vyjádření jak mužského, tak ženského rodu. Jakákoli zmínka o hráči v pravidlech by se měla interpretovat tak, že zahrnuje i hráčův vozík, pokud to výslovně nebude specifikováno jinak.

Jednotlivé oddíly pravidel

Oddíl 1 - Hra

12.11.2008 13:18
  Čl.1: Definice Rugby na vozíku je týmová hra pro muže i ženy s postižením. Cílem hry je dát gól tím, že útočník přejede s míčem pod kontrolou brankovou čáru obránce. Míč může být přihráván, házen, odbíjen, kutálen, driblován nebo nesen jakýmkoli směrem v závislosti na níže...
>>

Oddíl 2 - Hrací plocha

12.11.2008 13:17
Čl. 2: Hrací plocha Hrací plocha zahrnuje hřiště, na němž se hraje a okolní oblasti používané týmy a pomocníky týmů během hry. V příloze 1. je nákres uspořádání hřiště.   Čl.3: Hřiště Rugby na vozíku se hraje v hale na hřišti o rozměrech 15 metrů na šířku a 28 metrů na délku. Hřiště...
>>

Oddíl 3 - Vybavení

12.11.2008 13:16
Čl.14: Míč Hra se hraje se sférickým míčem vyrobeným z pružné kůže nebo ze syntetické kůže s duší uvnitř vyrobené z gumy nebo podobného materiálu. Obvod musí mít 65-67centimetrů a vážit musí 260-280 gramů.   Míč, který odpovídá regulím FIVB pro volejbal má odpovídat také...
>>

Oddíl 4 - Vozík

12.11.2008 13:15
  Čl.23: Souhlas/povolení se specifikacemi Vozík je považován za součást hráče. Každý z hráčů je odpovědný za zajištění toho, aby vozík odpovídal všem technickým specifikacím během hry. Jestliže jim vozík neodpovídá, může být vyřazen ze hry, dokud nebude vyhovovat daným...
>>

Oddíl 5 - Týmy

12.11.2008 13:14
  Čl.33: Určení/jmenování týmů Domácí tým má být na zápise o hře označen jako tým A. Je-li zápas hrán na neutrální půdě, pak tým, který se v oficiálním seznamu objeví jako první je tým A. Při událostech zaštítěných IWRF je veškeré dějiště hry neutrální půdou.   Čl.34:...
>>

Oddíl 6 - "Officials"

12.11.2008 13:13
  Čl. 41: Rozhodčí Každý zápas by měl být řízen dvěma rozhodčími, dále již označovanými jako rozhodčí 1 a rozhodčí 2. Jim asistují časoměřič, časoměřič 40 sekund, zapisovatel hry a zapisovatel trestů. Technický komisař by měl být také přítomen. Tito jsou všichni označováni jako stolkoví...
>>

Oddíl 7 - Pravidla pro časomíru

12.11.2008 13:12
   Čl.51: Hrací doba Vozíčkářské rugby se hraje na 4 čtvrtiny po 8 minutách. Přestávka po první a třetí čtvrtně je 2 minuty. Přestávka po druhé čtvrtině je 5 minut.   V případě prodloužení trvá každá část prodloužení 3 minuty. 2 minutová přestávka má být mezi ukončením řádné...
>>

Oddíl 8 - Herní pravidla

12.11.2008 13:11
  Čl. 61: Zahájení hry Hra se zahajuje rozskokem ve středovém kruhu. Hra je zahájena hvizdem prvního rozhodčího, kterým povoluje začátek legálního kontaktu před tím, než vstoupí do středového kruhu k provedení rozskoku.   Nemůže-li tým nastoupit na začátku hry ve čtyřech hráčích,...
>>

Oddíl 9 - Přestupky

12.11.2008 13:10
  Čl.73: Sankce/trest Trestem za přestupek podle pravidel je v tomto oddíle je ztráta míče. Po přestupku jednoho týmu, je míč dán k dispozici druhému týmu ke vhazování.   Čl.74: Obranná polovina hřiště Tým, který má míč pod kontrolou na útočné polovině, jej nesmí vrátit na...
>>

Oddíl 10 - Pravidla kontaktu

12.11.2008 13:09
    Ačkoli je rugby vozíčkářů kontaktní sport, nejsou povoleny všechny typy kontaktů ve všech situacích. V úvahu musí být brány i další faktory, např.- pozice, poloha, rychlost a zranitelnost hráče. Nesportovní chování nesmí být omlouváno jako legální agresivní hra. Rozhodčí...
>>

Oddíl 11 - Prosté fauly

12.11.2008 13:08
  Čl. 90: Definice a sankce Fauly, které jsou následkem nepovolené akce, jež je následkem opravdové snahy hrát hru. Faul spáchaný týmem, který má míč pod kontrolou, se nazývá útočný faul. Faul spáchaný týmem, který nemá míč pod kontrolou, se nazývá obranný faul.   Trestem za útočný faul...
>>

Oddíl 12 - Technické fauly

12.11.2008 13:07
  Čl.100: Definice a sankce Technický přestupek je následkem administrativní chyby nebo porušení/nedodržení akceptovatelného chování a slušnosti/etikety.   Trestem za technický faul pro obviněného hráče je 1 minuta vyloučení, kterou si odsedí hráč, který spáchal příslušný...
>>

Oddíl 13 - Tresty

12.11.2008 13:06
  Čl.107: Průběh trestu Hráč po němž je požadováno odsezení si trestu se musí okamžitě dostavit na trestnou lavici svého týmu, pokud nevyžaduje lékařské ošetření. Hráč musí vjet do trestného boxu a zůstat tam do konce trestu.   Hráč musí zůstat v trestném boxu během všech...
>>

Oddíl 14 - Závěr hry

12.11.2008 13:05
  Čl.111: Rozhodnutí hry Jestliže je na konci zápasu jeden z týmu ve vedení, hra má být ukončena a tým s vyšším počtem gólu má být prohlášen za vítěze.   Skončí-li hra na konci čtvrté čtvrtiny nerozhodně, musí se hrát prodloužení. Je-li jeden z týmu ve vedení na konci...
>>

Základní pravidla

V této rubrice nejsou žádné články.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.