Oddíl 9 - Přestupky

12.11.2008 13:10

 

Čl.73: Sankce/trest

Trestem za přestupek podle pravidel je v tomto oddíle je ztráta míče. Po přestupku jednoho týmu, je míč dán k dispozici druhému týmu ke vhazování.

 

Čl.74: Obranná polovina hřiště

Tým, který má míč pod kontrolou na útočné polovině, jej nesmí vrátit na obrannou polovinu má-li míč jako tým stále pod kontrolou. Dojde-li k tomu, jedná se o přestupek.

 

K porušení tohoto pravidla musí být splněny všechny následující podmínky:

 

a)      Tým musí mít kontrolu nad míčem na útočné polovině.

 

b)      Hráč tohoto týmu musí být posledním, kdo se dotkl míče před jeho návratem na polovinu obrannou.

 

c)      Míč se musí dostat na obrannou polovinu.

 

d)      Hráč tohoto týmu je prvním, který se dotkne míče po jeho návratu na obrannou polovinu.

 

Čl.75: Míč v autu

Hráč nesmí způsobit, že se míč dostane do autu. Míč se nachází v autu, dotkne-li se osoby nebo předmětu nacházejícího se v autu.

 

Poslední hráč, který se dotkl míče předtím, než se dostal do autu, je zodpovědný za tento přestupek. Výjimkou je, jestliže rozhodčí rozhodne, že jiný hráč úmyslně dostal míč do autu jeho odražením od posledního hráče. V tomto případě hráč, který úmyslně dostal míč do autu, by měl být potrestán za tento přestupek.

 

Čl.76: Přestupek 12 sekund

Tým mající v držení míč na své obranném polovině má 12 sekund na to, aby jej dostal na polovinu útočnou. Nedosáhne-li toho, jedná se o přestupek.

 

Míč je na útočné polovině, když se dotkne podlahy nebo osoby, která se nachází na útočné polovině. 12 sekund se začíná odpočítávat, když hráč na hřišti získá míč do držení na své obranné polovině. Počítání 12 sekund se ukončí, když protihráč získá míč do držení.

           

Čl. 77: Kopání

Jedná se o přestupek, kdy hráč úmyslně zasáhne míč nohou nebo částí končetiny pod kolenem.

 

Čl.78: Přestupek ven a dovnitř

Hráči majícímu v držení míč, není povoleno opustit hřiště přes brankovou čáru a vrátit se do hřiště, aniž by skóroval.

 

Musí existovat tři podmínky pro tento přestupek:

 

a)      Hráč musí mít míč v držení předtím, než přejel brankovou čáru.

b)      Jedno z kol hráčova vozíku se musí dotknout oblasti v autu při přejetí brankové čáry.

c)      Toto kolo se musí vrátit do hřiště nebo přerušit kontakt s podlahou v autu předtím, než hráč skóroval.

 

Čl.79: Fyzická výhoda

Hráč, který se dotýká míče, se nesmí dotýkat podlahy žádnou částí těla ani vozíku mimo 4 kol a přídatným zařízením proti převrhnutí.

 

Čl.80: Přestupek- 10 sekund dribling

Hráč mající kontrolu nad míč musí buď přihrát nebo driblovat (článek 68) nejméně 1x každých 10 sekund. Neprovede-li to, jedná se o přestupek.

 

Čl.81: 10 sekund v brankovišti

Hráč, jehož tým míč pod kontrolou, nesmí zůstat v brankovišti soupeře déle než 10 sekund.

 

Čl.82: Porušení pravidel při vhazování

Následující pravidla se vztahující ke vhazování:

 

a)      Po hvizdu rozhodčího, musí být míč vhozen rozehrávačem a musí se jej dotknout během 10 sekund hráč na hřišti.

 

b)      Po vhození míče se jej rozehrávač nesmí dotknout, dokud se jej nedotkne jiný hráč na hřišti.

 

c)      Poté co byl míč uvolněn, nesmí se již dotknout prostoru mimo hrací plochu, dokud se jej nedotkne hráč na hřišti, s výjimkou, kdy rozehrávači povoleno jednou míč odrazit, jestliže jej potom okamžitě odpálí na hřiště.

 

d)      Vhazující hráč nesmí vjet na hřiště před odehráním míče.

 

e)      Vhazující hráč musí vjet na hřiště v rozmezí jednoho metru od místa, kde vyhazoval míč.

 

f)        Jestliže se vhazuje za postranní čarou, může se rozehrávač otáčet na místě, ale nesmí jezdit do stran podél postranní čáry od místa vhazování.

 

Čl.83: Přestupek týkající se oddechového času

Jedná se o přestupek, kdy tým žádá o oddechový čas v době, kdy už mu žádný nezůstal.

 

Čl.84: Porušení pravidel rozskoku

Následující pravidla se týkají rozskoku:

 

a)      Středový hráč nesmí během rozskoku používat žádnou část vozíku s výjimkou zádové opěrky k tomu, aby udržoval rovnováhu.

 

b)      Středový hráč se nesmí dotýkat paže nebo ruky protihráče, aby získal výhodu.

 

c)      Žádný ze středových hráčů nesmí získat míč do svého držení dříve, než se dotkne podlahy nebo než se jej dotkl některý z dalších hráčů, kteří nejsou středoví.

 

d)      Hráči, kteří vstoupili do středového kruhu, jej nesmí opustit, dokud se některý z nich legálně míče nedotkne.

 

e)      Všichni hráči s výjimkou středových, musí zůstat mimo středový kruh, dokud se míče nedotkne alespoň jeden ze středových hráčů.

 

f)        Žádný z hráčů nesmí dostat míč do autu předtím, než některý z nich nad ním získal kontrolu (článek 66).

 

Čl. 85: Přestupek týkající se 40sekund

Tým, který má v držení míč má 40 sekund na to, aby skóroval. Tento čas má být měřen časomírou pro 40 sekund (článek 53). Pokud se týmu nepodaří skórovat před vypršením 40 sekund je přestupek.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.