Oddíl 5 - Týmy

12.11.2008 13:14

  Čl.33: Určení/jmenování týmů

Domácí tým má být na zápise o hře označen jako tým A. Je-li zápas hrán na neutrální půdě, pak tým, který se v oficiálním seznamu objeví jako první je tým A. Při událostech zaštítěných IWRF je veškeré dějiště hry neutrální půdou.

 

Čl.34: Hráči

Každý tým je tvořen maximálně12 hráči. Ne více než 4 hráči z každého týmu mohou být na hřišti v danou dobu. Hráči, kteří jsou zrovna na trestné lavici, jsou posuzování, jako by byli na hřišti. Členové týmu, kteří nejsou na hřišti během hry, se nazývají náhradníci.

 

Čl.35: Klasifikace

Všichni hráči musí být klasifikováni podle IWRF klasifikačního systému jak je detailněji popsáno v Manuálu klasifikace IWRF. Každý hráč musí vlastnit klasifikační kartu, která zobrazuje následující informace:

 

a)      Celé jméno hráče.

b)      Současné bodové ohodnocení hráče.

c)      Hráčovo číslo, které má v zápisu a při hře na dresu.

d)      Fotografii hráče

e)      Specifika jakékoli úpravy provedené na vozíku nebo přídavného zařízení z medicínských důvodů.

 

Klasifikace musí být dána k dispozici zapisovateli skóre, kdykoli hráč vstupuje na hřiště. Součet klasifikačních bodů hráčů na hřišti musí být 8 nebo méně. Za každou ženu-hráčku na hřišti získává tým 0.5 bodu navíc k 8 bodům pro tým.

 

Jestliže dojde k situacím jako je zranění nebo diskvalifikace, které mají za následek to, že tým není schopen pokračovat ve čtyřech tak, aby respektoval maximální součet bodů hráčů na hřišti, je jim povoleno pokračovat ve hře ve třech. V tomto případě musí být součet bodů na hřišti méně než 8.

 

Čl. 36: Rozpis

Nejpozději 10minut před zahájením hry se musí začít se zápisem hry. Každý z trenérů musí zapisovateli skóre poskytnout následující informace, které mají být popsány v zápisu o hře:

 

a)      jména, klasifikace a čísla dresů všech členů týmu

b)      jména kapitánů týmů

c)      jméno trenéra a jeho asistenta

 

Pouze hráčům jmenovaným na této listině má být povoleno hrát. Střídající hráči, kteří přijeli pozdě mohou hrát jen pokud se jejich jméno objevuje na herním seznamu.

 

Čl. 37: Začátek hry

Nejpozději 10 minut před zahájením hry se musí začít se zápisem hry. Každý z trenérů musí zapisovateli skóre poskytnout jména a klasifikační karty čtyř hráčů, nastupujících jako první ke hře. Trenér týmu A musí tyto informace poskytnout jako první.

 

První nastupující hráči nesmí být střídáni s výjimkou případu úrazu. Každý tým musí začít hru se čtyřmi hráči na hřišti.

 

Čl. 38: Kapitán

Každý tým musí mít určeného nejméně jednoho kapitána. Kapitán je jen hráč z týmu, který je oprávněn komunikovat s rozhodčími jménem trenéra nebo jiných hráčů. Kapitán je odpovědný pracovat s rozhodčími a spoluhráči tak, aby bylo dodrženo řádné sportovní dekorum.

 

Kapitán má být odlišen od ostatních hráčů v zápise hry, kde je od ostatních hráčů odlišen písmenem „C“ vedle svého jména.

 

Určený kapitán týmu nebo jeho zástupce jsou jedinými osobami na hřišti, které jménem trenéra a spoluhráčů mohou verbálně komunikovat s rozhodčími. Kapitán může současně působit jako trenér. Opustí-li kapitán hřiště, musí být vybrán náhradní. Zástupce kapitána může být odlišen od ostatních hráčů v zápise hry, kde je od druhých hráčů odlišen písmeny „AC“ vedle svého jména.

 

Čl.39: Trenéři

Každý tým musí mít určeného trenéra, jehož jméno musí být označeno na zápisu o hře.

 

Tým by si měl stanovit i zástupce trenéra, jehož jméno musí být označeno na zápisu o hře. Asistent trenéra musí převzít odpovědnost trenéra, jestliže ten nemůže z jakéhokoli důvodu pokračovat v jejich plnění.

 

Rovněž kapitán může zastávat funkci trenéra. Jestliže však kapitán opustí hřiště pro diskvalifikaci za faul nebo není schopen působit jako trenér z jakýchkoli důvodů, nahradí jej ve funkci trenéra náhradní kapitán.

 

Čl. 40: Výběr střídačky a herní strany

Před zahájením hry se mají trenéři sejít, aby si vybrali střídačku a herní stranu. Nemohou-li se týmy shodnout, provádí jako první výběr tým umístěný výše.

 

V první polovině hry by každý tým měl bránit brankovou čáru, která je blíže jejich střídačce a měl by skórovat na vzdálenější brankové čáře. Pro druhou polovinu hry si týmy ponechávají své střídačky, ale vymění si brankoviště, které brání a na které útočí.

 

V případě prodloužení hry si týmy ponechávají stejné herní strany pro první část prodloužení a mění si strany při každém dalším prodloužení.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.