Oddíl 11 - Prosté fauly

12.11.2008 13:08

 

Čl. 90: Definice a sankce

Fauly, které jsou následkem nepovolené akce, jež je následkem opravdové snahy hrát hru. Faul spáchaný týmem, který má míč pod kontrolou, se nazývá útočný faul. Faul spáchaný týmem, který nemá míč pod kontrolou, se nazývá obranný faul.

 

Trestem za útočný faul je ztráta míče.

 

Trestem za obranný faul je vyloučení na jednu minutu pro hráče, který spáchal přestupek.

 

Jestliže je obranný faul spáchán, když útočník mající míč pod kontrolou je v pozici, kdy může skórovat, může rozhodčí udělit z penalty gól namísto vyloučení.

 

Hráč, který je vyloučen na jednu minutu za prostý faul, bude moci opustit trestnou lavici, jestliže dá soupeř gól, pokud nebyl udělen z penalty gól.

 

Čl.91: Napadení

Hráči není povoleno narazit do protihráče obrovskou rychlostí nebo relativní silou do protihráče, při němž je riziko jeho poranění.

 

Čl.92: Kontakt před hvizdem

Hráči není povoleno provádět hrubé nebo výhodné kontakty s protihráči během zastavené hře.

 

Čas pro legální kontakt začíná, když rozhodčí zapíská před rozskokem nebo vhazováním a končí při dalším zapískáním            rozhodčího.

 

Každý tým dostane během jednoho poločasu jedno varování za kontakt před hvizdem. Při dalším incidentu týmu dochází k faulu.

 

Varování za kontakt během druhé poloviny hry platí pro všechny další periody prodloužení.

 

Čl.93: Čtyři v brankovišti

Ne více jak 3 hráči z obránců týmu je povoleno, aby bylo v brankovišti, když má míč pod kontrolou druhý tým. Jestliže čtvrtý obránce vjede do brankoviště, je potrestán za přestupek.

 

Čl.94: Držení

a)      Hráči není povoleno uchopit nebo držet soupeře rukama nebo jakoukoli jinou částí těla tak, že je omezena soupeřova volnost pohybu.

 

b)      Hráči není povoleno z jakéhokoli důvodu upadnout na protihráče tak, aby jej znevýhodnil.

 

Čl.95: Opuštění hřiště

a)      Hráč nesmí opustit hřiště, je-li míč mrtvý, pokud mu to nepovolí rozhodčí nebo jiný odstavec pravidel.

 

b)      Hráč, který má míč pod kontrolou, nesmí úmyslně opustit hřiště a/nebo proto, aby získal jakoukoli výhodu v době, kdy je míč živý. Může však opustit hřiště, aby se vyhnul zranění sebe nebo jiných hráčů. Jestliže jej vnější okolnosti donutí opustit hřiště, musí se vrátit zpět do hřiště co nejblíže místu, kde jej opustil. Návratem nemůže získat žádnou výhodu a ani se nesmí dožadovat výhody, kterou ztratil opuštěním hřiště.

 

c)      Hráč, jehož tým nemá míč pod kontrolou, nemůže opustit hřiště přejetím brankové čáry z jakéhokoli důvodu, pokud není hra otočená a daleko od brankoviště.

 

d)      Hráč, jehož tým má míč pod kontrolou, nemůže z jakéhokoli důvodu opustit hřiště přejetím brankové čáry soupeře.

 

Čl.96: Strkání        

a)      Dojde-li ke kontaktu se soupeřem není hráči povoleno v pokračování používání síly na zadních kolech přechmatáváním rukou na obručích nebo kolech, aby pohnul jeho vozíkem a dostal soupeře povolené pozice do nelegální.

 

b)      Hráči není povoleno pomáhat spoluhráči bránit nebo skórovat strkáním pomocí rukou nebo vozíkem.

 

Čl.97: Nedovolené požití rukou

Hráči není povoleno používat své ruce nebo paže k úmyslnému nebo zvýhodňujícímu kontaktu se soupeřem.

 

Dojde-li k ilegálnímu kontaktu rukama v chráněném vertikálním prostoru, má být za přestupek obviněn hráč, který nemá v držení míč, pokud kontakt nebyl iniciován hráčem majícím pod kontrolou míč a nejednalo se o následek pohybu k ochraně nebo odehrání míče.

 

Dojde-li k ilegálnímu kontaktu vně vertikálního chráněného prostoru, má být za přestupek potrestán hráč, který inicioval kontakt.

 

Čl.98: Otočení

Hráči není povoleno kontaktovat soupeře v jakémkoli bodě za osou zadních kol tak, aby způsobil otočení vozíku v horizontální nebo vertikální rovině způsobem, který ohrozí soupeře.

 

Po prvním legálním kontaktu obránce před osou zadních kol vozíku soupeře může dojít vlivem pokračujícího pohybu ke kontaktu za osou, který má za následek otočení. Byl-li úvodní kontakt povolen a nedošlo k přerušení kontaktu od tohoto bodu do vzniku otočení, nebude hráč potrestán za faul

 

Čl.99: Přestupek 1 metr

Žádnému hráči, s výjimkou vhazujícího, není povoleno vstoupit do oblasti o poloměru 1metr od místa vhazování za postranní nebo koncovou čarou. Tento 1 metr nabývá účinnosti od hvizdu rozhodčího oznamujícího, že je míč živý, dokud není uvolněn vhazujícím hráčem (článek 70).

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.