Oddíl 4 - Vozík

12.11.2008 13:15

 

Čl.23: Souhlas/povolení se specifikacemi

Vozík je považován za součást hráče. Každý z hráčů je odpovědný za zajištění toho, aby vozík odpovídal všem technickým specifikacím během hry. Jestliže jim vozík neodpovídá, může být vyřazen ze hry, dokud nebude vyhovovat daným specifikacím.

 

Čl.24: Šíře

Neexistuje maximum šíře pro vozík. Žádná součástka vozíku nesmí do šířky přesahovat nejširší bod na obručích kol.

 

Čl.25: Délka

Délka vozíku, která je měřena od nejpřednější části zadních kol k nejpřednější části vozíku, nemůže přesáhnout 46 cm (Diagram B).

 

Čl.26: Výška

Výška vozíku měřená od podlahy do středu boční opěrky/nebo příčky sedačky na polovině vzdálenosti mezi přední a zadní části boční opěrky/nebo příčky nesmí přesáhnout 53 cm (Diagram B).

 

Čl.27: Kola

Vozík má mít čtyři kola. Dvě velká umístěná vzadu jsou používána k pohánění vozíku a jsou považována za hlavní kola. Dvě malá kola vepředu jsou považována za rejdovací (protáčející se) (Diagram A).

 

a)      Hlavní kola mají mít max. průměr 70 cm. Každé hlavní kolo musí být kryto disky, které jej chrání při kontaktu s jiným vozíkem a obruč k pohánění. Nemají na nich být žádné výstupky nebo pláty, které by přesahovaly okolo hlavních kol (Viz článek 28).

 

b)      Rejdovací kolečka musí být umístěny na oddělených osách, nejméně 20 cm od sebe, měřeno mezi jejich středy. Kryty, které kolečka drží, musí být umístěny maximálně do 2,5 cm od hlavního rámu vozíku, měřeno od zevní hrany konstrukce k vnitřní hraně krytu.

 

Čl.28: Pojistná kolečka

Vozík má být opatřen pojistnými kolečky, připevněnými v zadní části vozíku. Jsou-li připojena napevno, žádná jejich část nesmí přesahovat směrem vzad než nejzadnější část hlavních kol. Jsou-li otáčecí pak kryt, který je drží, nemůže přesáhnout směrem vzad nejzadnější část hlavních kol. Spodní část pojistných koleček nesmí být více jak 2 cm nad podlahou (Diagram B).

 

Čl.29: Nárazník

Vozík může být doplněn nárazníkem, který vyčnívá ze přední části vozíku. Nárazník nebo nejpřednější část vozíku, není-li nárazník přítomen, musí odpovídat následujícím požadavkům:

 

a)         Nejpřednější část nárazníku měřeno ze středu trubky nebo tyče konstrukce v pozici vozíku na předních kolech musí přesně 11 cm nad zemí (Diagram B).

 

b)        Nejpřednější část nárazníku musí být minimální šíře měřeno z jedné strany na druhou a musí to být přímé rozpětí.

 

c)         Ve své nejpřednější části, nesmí nárazník přesáhnout 20 cm mimo přední okraj krytu otočných osiček koleček (Diagram B).

 

d)        V nejširším bodě nesmí nárazník přesáhnout více jak o 2 cm vnější okraj krytu osiček na každé straně vozíku (Diagram A).

 

e)         Nejnižší bod nárazníku musí být nejméně 3 cm nad podlahou (Diagram B).

 

f)          Nejvyšší bod nárazníku nesmí být výše jak 20 cm nad podlahou (Diagram B).

 

g)         Tyče nebo trubky používané pro nárazník musí mít nejméně 0,635 cm v průměru (Diagram C).

 

h)         Tyče nebo trubky používané pro nárazník musí být zaoblené a nemohou mít žádné hrany nebo výstupky, které by mohli poskytnout hráči neférovou mechanickou výhodu.

 

i)           Všechny trubky a tyče používané pro nárazník musí být ohnuty do oblouku tzn., že všechny rohy by měly být kulaté. Ohnutí nemá zapříčinit kloub tyče, oploštění nebo vyklenutí.

 

j)          Vnitřní zakřivení všech oblouků musí mít nejméně 2cm v průměru.

 

k)        Minimální zevní vzdálenost jakékoli části nárazníku, měřeno od zevního okraje k zevnímu okraji je 3,27 cm (Diagram C).

 

l)           Z nejširšího místa nárazníku musí být pevné spojení nárazníku s hlavním rámem vozíku. Toto spojení musí být přímé a musí být provedeno v úhlu 45 st. nebo větším mezi nárazníkem a hlavním rámem, měřeno v horizontální rovině jak vyplývá z výše uvedeného.

 

Čl.30: Křídla

Vozík může být doplněn křídly na každé straně mezi přední části vozíku a hlavními koly. Každé z nich musí splňovat následující požadavky:

 

a)      Nejzevnější kontaktní část křídel musí být přesně 11 cm od podlahy

 

b)      Nejnižší část křídel musí být nejméně 3 cm od podlahy (Diagram B).

 

c)      Nejvyšší bod křídel nesmí být více jak 20 cm od podlahy (Diagram B).

 

d)      Trubky a tyče používané pro křídla musí mít nejméně 0,635 cm v průměru.

 

e)      Křídla nesmí přesahovat do stran přes střed duše hlavních kol.

 

f)        Křídla mohou končit u zadních kol nebo mohou pokračovat a připojit se k hlavnímu rámu. Křídla, končící u zadních kol musí splňovat následující přídatné podmínky:

 

i.         Musí být zaobleny na konci bez ostrých hran.

ii.       Musí být ukončena do vzdálenosti 1 cm od hlavních kol (Diagram B).

 

g)      Prostor v rozsahu 10 cm nad horní hranou křídel od jejich předního okraje až k zadním kolům musí být viditelně volný.

 

Čl.31: Pohodlí a bezpečnost

Vozík musí odpovídat následujícím přídatným specifikacím:

 

a)      Všechny výstupky a výčnělky z vozíku, jako háčky, držátka apod. musí být obalena. Pozor: Madlo, které slouží pro tlačení vozíků není povolené.

 

b)      Není povoleno používat žádná ovládací zařízení, brzdy či motor k usnadnění ovládání vozíku. Jestliže je vozík těmito zařízeními doplněn, ta musí být upravena tak, aby nebyla funkční (v provozu) a umístěny tak, aby neohrožovala bezpečnost.

 

c)      Vozík může být doplněn zařízením pod přední části vozíku k zabránění jeho naklánění vpřed. Toto zařízení musí splňovat následující specifikace:

 

 

i.         Nemůže to být nejpřednější část vozíku.

ii.       Není určena minimální výška od podlahy, ale nesmí být v nepřetržitém kontaktu s podlahou.

iii.      Nemůže ničit podlahu.

iv.     Žádný kontakt mezi zařízením a podlahou nebude brán jako fyzická výhoda (článek 79)

 

d)      Pneumatiky nesmí na podlaze zanechávat viditelné stopy.

 

e)      Žádná protizávaží nesmí být připojena k vozíku.

 

f)        Je povolena pouze jedna podložka na sedačku vozíku o max. výšce 10 cm.

 

g)      Hráč může používat podložku/polštář mezi kolena, který ale nesmí vyčnívat nad jejich úroveň.

 

h)      Hráč může být připoután k vozíku.

 

i)        Existuje-li pravděpodobnost sklouznutí nohou ze stupačky vozíku, musí být použit pevný nebo elastický pás okolo nohou, aby se tomuto zabránilo.

 

j)        Hráči mohou používat přídatné vybavení k opoře míče. Tato opora musí být v úrovni rámu sedačky nebo nad ním. Žádná část míče nesmí zůstat mezi rámem sedačky. Pásy mohou být použity k ochraně míče jen pokud je 75% míče viditelných a přístupných ke hře a jen 25% může být v kontaktu s přídatným vybavením k opoře míče.

 

Čl.32: Modifikace

Jakákoli část vozíku nebo doplňku hráče může být modifikována ke zlepšení pohodlí a bezpečnosti nebo ze zdravotních důvodů. Tyto úpravy musí být bezpečné, musí odpovídat všem specifikacím v těchto pravidlech a nesmí způsobit žádnou mechanickou výhodu. Úpravy provedené ze zdravotních důvodů musí být označeny na hráčské klasifikační kartě.

 

Inovace poskytující mechanickou výhodu a/nebo neodpovídající současně platným normám pro vozík, jak je rozvedeno v pravidlech, nemají být prováděny bez neschválení IWRF. Takovéto změny musí být písemně oznámeny a akceptovány Technickou komisí IWRF.

 

Žádost musí být doručena nejpozději 2měsíce před zahájením Mistrovství Světa, Evropy nebo Paralympiádou a měsíc před jakýmkoli jiným turnajem. Jelikož IWRF vyžaduje jeden měsíc na řádné zpracování žádosti a vyjádření/předání rozhodnutí, měla by být žádost podána tři měsíce před zahájením Mistrovství Světa, Evropy nebo Paralympiádou a 2 měsíce před jakýmkoli jiným turnajem. Zahájením těchto turnajů je datum zahajovacího ceremoniálu nebo nejsou-li pořádány, pak je to první den zápasů.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.