Oddíl 8 - Herní pravidla

12.11.2008 13:11

  Čl. 61: Zahájení hry

Hra se zahajuje rozskokem ve středovém kruhu. Hra je zahájena hvizdem prvního rozhodčího, kterým povoluje začátek legálního kontaktu před tím, než vstoupí do středového kruhu k provedení rozskoku.

 

Nemůže-li tým nastoupit na začátku hry ve čtyřech hráčích, hra by neměla začít. Pokud tento tým není kompletní ani 15 minut po stanoveném začátku hry, dochází ke kontumaci hry.

 

Čl.62: Rozskok

Před rozskokem jeden hráč z každého týmu má vstoupit do středového kruhu. Tito hráči mají zaujmout pozici na stejné straně středové čáry jako je jejich branková čára, kterou brání. Všichni ostatní hráči musí být vně středového kruhu. Spoluhráči, kteří jsou vně středového kruhu, nesmí zaujmout sousední pozice okolo kruhu, pokud si na jednu z nich činí nárok protihráče.

 

Při provedení rozskoku, rozhodčí nejdříve hvizdem oznámí možnost legálního kontaktu a poté vstoupí do středového kruhu. Má vhodit míč svisle vzhůru mezi rozehrávající hráče. Poté co míč dosáhl nejvyššího bodu, musí se ho dotknout alespoň jeden z rozehrávačů před tím, než se dotkne země.

 

Rozskok se opakuje při následujících situacích:

 

a)      jestliže dojde simultánně k přestupku u obou týmů.

b)      jestliže se míč dotkne země předtím, než se jej dotkl jeden z rozehrávačů.

c)      jestliže rozhodčí špatně vyhodí míč.

 

Čl.63: Náhradní postup

Týmy se budou střídat v získání míče ke vhazování při zahájení druhé, třetí a čtvrté čtvrtiny řádné hrací doby, a následovně po drženém míči.

 

Týmu, který nezískal kontrolu nad míčem po rozskoku má, být udělen míč při prvním náhradním postupu. Jestliže přestupek při rozskoku vede k tomu, že míč získává určitý tým, pak při prvním náhradním postupu získává míč do držení druhý tým.

 

Směrová šipka náhradního postupu určuje směr hry při dalším získání míče podle této procedury. Po řádném vhození míče na začátku čtvrtin nebo po drženém míči se šipka otáčí tak, aby určovala směr při dalším náhradním postupu.

 

Čl.64: Lokalizace osoby

Lokalizace osoby je určena místem kontaktu mezi touto osobou a podlahou. Je-li kterákoli část této osoby v kontaktu s oblastí mimo hřiště, je tato osoba považována za to být v autu. Jestliže osoba, která je součástí jedné části hřiště, se dostane do kontaktu s jinou části hřiště, je na ní nazíráno tak, že se nachází v nové jiné části.

 

Čl. 65: Lokalizace míče

Lokalizace míče je určena místem kontaktu s podlahou nebo osobou. Není-li míč v kontaktu s podlahou nebo osobou, jeho pozice je určena posledním bodem kontaktu. Když je znovu obnoven kontakt s podlahou nebo osobou, nová lokalizace je určena tímto novým místem kontaktu.

 

Za dotek hráče míčem se považuje, když se jakékoli části těla hráče nebo jeho vozíku dotkne míč ať se jedná nebo ne o cílenou aktivitu hráče.

 

Čl. 66: Držení míče

a)      Hráč má míč pod kontrolou, jestliže:

 

                                 i.            drží míč ve svých rukou nebo jej zadržuje na klíně nebo proti jakékoli části těla nebo vozíku a míč není v kontaktu s podlahou,

                               ii.            pevně drží ruce na míči a tím brání soupeři, aby s ním mohl volně a lehce manipulovat,

                              iii.            dostal míč k dispozici ke vhazování (článek 70),

                             iv.            dobrovolně přijímá živý míč (článek 54), nebo

                               v.            dribluje (článek 68).

 

b)      Tým má míč pod kontrolou, jestliže jeden z hráčů tohoto týmu jej má pod kontrolou. Kontrola týmu nad míčem pokračuje dokud:

 

                                 i.            jej do svého držení nezíská soupeř, nebo

                               ii.            dokud se míč nestane mrtvým.

 

Kontrola týmu nad míčem nekončí, když je míč přihráván.

 

Čl.67: Používání míče

S míčem je povoleno hrát rukama, předloktím nebo jej vézt na klíně či na vozíku. Je-li míč převážen na klíně, nejméně 75% z míče musí být viditelných.

 

Míč může být házen, kutálen, odbíjen, driblován, odrážen nebo hrán jiným způsoben. Do míče se nesmí kopat nebo narážet jakoukoli částí nohy od kolen dolů.

 

Čl.68: Dribling

Žádným pravidlem není omezen počet odrazů míče, otáček nebo jiných pohybů vozíku mezi driblováním. Dribling musí být viditelná akce odrazu míče od země. Hráč, který plácá, bouchá do míče ve snaze jej získat míč do držení, neprovádí dribling.

 

Čl. 69: Skórování

Gól je udělen, když hráč, který má míč v držení se dotkne dvěma koly zámezí tím, že přejede přes brankovou čáru soupeře mezi dvěma kužely, které označují konce brankové čáry. Hráč musí mít kontrolu nad míčem, předtím než kterýmkoli kolem přejede brankovou čáru.

 

Jestliže se míč kutálí od hráče, není chráněn (článek 66) a hráč nad ním nemůže mít kontrolu.

 

Po skórování gólu, rozhodčí zapíská, signalizuje gól a zadrží míč, aby jej dal protihráči ke vhazování. Za každý gól je udělen jeden bod.

 

Čl.70: Vhazování

 

V této části termíny útočná a obranná polovina se vztahují k místům, kde hráč získává míč do držení ke vhazování.    

 

Vhazování se používá ke znovuzahájení hry po gólu, porušení pravidel nebo faulu, oddechovém čase, po jakémkoli jiném přerušení hry a k zahájení druhé a dalších částí řádné hrací doby.

 

Při každém vhazování tým mající v držení míč určí hráče ke vhazování. Tento je označován jako vhazující hráč. Vhazující hráč by se měl postavit do zámezí v místě vhazování. Rozhodčí mu má do klína umístit míč a zapískat k oživení míče.

 

Míč je možno na hrací plochu hodit, kutálet, odrazit, odbít nebo dostat jakýmkoli jiným povoleným způsobem na hřiště.

 

Místa vhazování:

 

a)      po gólu - jakýkoli bod koncové čáry.

 

b)      po porušení pravidel s výjimkou porušení pravidel při rozskoku - v místě za postranní čáry co nejblíže místu kde se nacházel míč v době, kdy došlo k přestupku.

 

c)      po přestupku při rozskoku - v místě za postranní čárou naproti stolku rozhodčích na obranné polovině a co nejblíže středové čáře.

 

d)      po faulu - v místě za postranní čárou co nejblíže místu kde se míč nacházel v době faulu.

 

e)      po oddechovém čase:

 

                                 i.            jestliže byl žádán po gólu, ale zároveň předtím než byl rozehrán, proběhne vhazování v místě za koncovou čárou vybraném vhazujícím hráčem.

                               ii.            v jakékoli jiné době, vhazování pak proběhne za postranní čarou naproti stolku zapisovatelů a co nejblíže místu kde bylo žádáno o oddechový čas.

 

f)        po drženém míči: za postranní čarou naproti stolku zapisovatelů a co nejblíže místě kde byl míč držen.

 

g)      k zahájení druhé, třetí a čtvrté části řádné hrací doby: v místě za postranní čarou naproti stolku zapisovatelů na obranné polovině týmu a co nejblíže středové čáře.

 

Čl.71: Střídání

Každý tým může střídat libovolný počet hráčů po jakémkoli zastavení hry, s výjimkou po gólu. Jestliže následuje další zastavení hry po gólu, může střídání proběhnout.

 

Střídající hráči se musí dostavit do oblasti pro střídání před zastavením hry a poskytnout své klasifikační karty zapisovateli. Při dalším zastavení hry signalizuje časoměřič rozhodčím žádost o střídání. Určí-li rozhodčí, že žádost o střídání je povolena, vyhoví ji a povolí střídajícím vstoupit na hřiště.

 

Nejsou-li hráči, kteří mají střídat připraveni okamžitě vstoupit na hřiště a hrát, rozhodčí může odmítnout jejich povolení ke střídání a pokračovat ve hře.

 

Střídajícím není povoleno vstoupit na hřiště přímo z lavičky. Hráči opouštějící hřiště při střídání musí projet místem určeným pro střídání a vyzvednout si svůj klasifikační herní průkaz od zapisovatele, předtím než se vrátí na svou lavičku.

 

Hráč, který je na trestné lavici, nesmí být střídán.

 

Čl.72: Držený míč

K drženému míči dochází, když:

 

a)      jeden nebo více protihráčů sdílí ve stejnou dobu kontrolu nad míčem (článek 66),

b)      dva nebo více protihráčů způsobí současně, že se míč dostane do zámezí,

c)      živý míč uvízne mezi dvěma nebo více vozíky protihráčů, nebo

d)      živý míč uvízne pod vozíkem.

 

Když rozhodčí určí, že došlo k mrtvému míči, zapíská na svou píšťalku, aby oznámil zastavení hry a ukáže gestem držený míč. Týmu, který má mít jako další v držení míč podle pravidel náhradního postupu (článek 63), se má poskytnout míč ke vhazování.

 

Hráč nemůže dosáhnout úmyslně porušit pravidla drženého míče umístěním míče do klína protihráče, jestliže protihráč neprojeví snahu jej získat pod kontrolu. Stejně tak nemůže úmyslně zadržet míč pod vozíkem.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.