Oddíl 13 - Tresty

12.11.2008 13:06

 

Čl.107: Průběh trestu

Hráč po němž je požadováno odsezení si trestu se musí okamžitě dostavit na trestnou lavici svého týmu, pokud nevyžaduje lékařské ošetření. Hráč musí vjet do trestného boxu a zůstat tam do konce trestu.

 

Hráč musí zůstat v trestném boxu během všech přerušení hry zahrnující oddechové časy a 2 minutové intervaly po první, třetí čtvrtině a po prodlouženích.

 

Hráč může opustit trestný box a vrátit se k lavičce svého týmu během 5 minutového intervalu po první polovině hry a v průběhu 2 minutového intervalu, který předchází prvnímu prodloužení. Hráč se musí vrátit do trestného boxu před zahájením třetí čtvrtiny a prodloužení.

 

Čl.108: Opuštění trestné lavice

Hráč, který si opykává trest je uvolněn z trestného boxu, když vyprší 1 minutový trest podle časomíry. Jestliže hráč nevidí na světelnou tabuli s odpočítáváním času, pak mu konec trestu musí oznámit časoměřič trestů.

 

Hráč musí opustit trestný box mezi čarami, které vymezují směr vjezdu na hrací plochu.

 

Hráč, který si odpykává trest, pokud se nejedná o diskvalifikující faul, může být z trestného boxu propuštěn, jestliže soupeř skóroval a nejednalo se o trestný gól. Hráč opouštějící trestnou lavici díky skórování soupeře je k návratu na hřiště vyzván rozhodčím nebo měřičem trestů.

 

Jestliže si trest odpykává více jak jeden hráč, musí být z trestného boxu propuštěni ve stejném pořadí, jako jim byly uděleny tresty.

 

Čl.109: Mnohočetné tresty

Ne více jak dva hráč i zároveň ze stejného týmu mohou být ve stejnou dobu na trestné lavici. Jestliže je nutné, aby si více jak dva hráči odpykali trest, pak třetí a každý další penalizovaný hráč musí opustit hřiště a čeká vně hřiště a vně trestného boxu na příležitost k odpykání svého trestu. Musí jej nahradit střídající hráč, aby tým mohl pokračovat ve hře.

 

Hráč čekající na odpykání trestu jej může zahájit, až bude počet hráčů v trestném boxu menší než dva. Je-li to nutné, trenérovi má být dána možnost provést střídání tak, aby se nedopustil přestupku přesažení maxima klasifikačních bodů na hřišti.

 

Čl.110: Fauly o přestávkách nebo při přerušení hry

Odpykání trestu za přestupek, kterého se hráč dopustil během přerušení hry, začíná na začátku další čtvrtiny hry.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.