Oddíl 10 - Pravidla kontaktu

12.11.2008 13:09

 

 

Ačkoli je rugby vozíčkářů kontaktní sport, nejsou povoleny všechny typy kontaktů ve všech situacích. V úvahu musí být brány i další faktory, např.- pozice, poloha, rychlost a zranitelnost hráče. Nesportovní chování nesmí být omlouváno jako legální agresivní hra. Rozhodčí musí zajistit bezpečnost bez jejího zlehčování a podceňování. Každá situace musí být posuzována individuálně.Tato část bude rozebírat principy, které by rozhodčí měli brát v úvahu při aplikaci pravidel. Tyto principy umožňují kontakt při ochraně hráče a poskytují jim příležitost k ochraně sebe, své pozice a míče. Dovoluje rozhodčím, posoudit každou situaci bez přerušení plynulosti hry.

 

Čl.86: Základy bezpečnosti

Zatímco kontakt mezi dvěma vozíky je povolen v rugby vozíčkářů, hráči by neměli převýšit přiměřenou sílu, když vyzývá soupeře v určité pozici nebo při získání míče. Pokud hráči kontakt začali, jsou odpovědni za způsob, kterým dostali jiné hráče do rizika. Je od nich očekáváno, že vynaloží úsilí, aby se vyhnuli nebezpečným kontaktům zpomalením, zastavením nebo změnou směru, je-li to potřeba.

 

Rozhodčí bude rozhodovat o přiměřené síle podle množství faktorů, zahrnujících:

 

a)      Relativní velikost, rychlost a pozice hráčů.

b)      Úhel při němž dojde ke kontaktu.

c)      Schopnost hráče, který je udeřen vidět a očekávat kontakt.

d)      Role hráče v době kontaktu, tj. je-li stacionární nebo pohyblivý, udrží-li rovnováhu nebo zrovna padá.

 

Bezpečnostní rysy vozíku, jako jsou pojistné kolečka proti převrácení, nemohou být využity soupeřem k získání výhody zahrnující kontakt.

 

Čl.87: Pozice/poloha na hřišti

Hráč má právo zabrat legální pozici na hřišti, která ještě není obsazena jiným hráčem. Hráč, který zabral určitý prostor, nemůže být nucen k jejímu opuštění nepovolenou fyzickou silou. Nicméně si nesmí činit pasivní nárok na určitou pozici v případě vyzvání soupeřem. Hráč mající míč pod kontrolou má více volnosti, pokud se týče pasivity, protože má navíc odpovědnost za ochranu míče.

 

Hráč snažící se dostat do nové pozice může být blokován jedním nebo více protihráči.

 

Protihráči se mohou navzájem kontaktovat/napadat ve snaze zabrat pozici, která dosud není obsazena.

 

Čl.88: Princip vertikality

Hráči má právo na svůj vlastním vertikální prostor, určeném v pozici vzpřímeného sedu následovně:

 

a)      Měřeno ze strany na stranu, od zevní strany ramene na zevní stranu druhého.

b)      Měřeno zepředu vzad, od předního okraje svých kolen k vnitřní ploše zadní opěrky.

c)      Měřeno shora dolů, z vrcholu hlavy k nohám.

 

Má-li hráč míč pod kontrolou, za nepovolený kontakt v rozmezí tohoto prostoru je potrestán soupeř, jestliže byl tento kontakt iniciován soupeřem, nebo jestliže byl kontakt iniciován hráčem vezoucím míč jako následek normálního pohybu nutného při ochraně míče nebo přihrávce.

 

Čl.89: Princip výhody a nevýhody

Situace, které jsou následkem přestupku nebo faulu musí být řešeny v kontextu hry. Akce nebo situace, které nemají vliv na hru nebo neposkytují výhodu nebo nevýhodu hráči nebo hráčům, by měly být ignorovány a hra by měla plynule pokračovat. Plynulost hry by neměla být přerušována triviálním porušením pravidel.

 

Kontakt, který nemá zásadní vliv na zúčastněné hráče, by měl být posouzen jako náhodný a mělo by se pokračovat ve hře.

 

Při uplatňování tohoto principu, vzniklá výhoda/nevýhoda musí být následkem určité herní situace a ne daná rozhodčím jestli se rozhodne zapískat nebo ne.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.