Rozhodčí I a II

12.11.2008 12:59

            Rozhodčí I (Hlavní rozhodčí) + Rozhodčí II

Rozhodčí řídí hru podle oficiálních pravidel. Rozhodčí mají používat mechanismy, procedury a signály, které jsou detailně uvedeny v IWRF manuálu pravidel rugby na vozíku. Rozhodčí má moc rozhodnout o jakékoli situaci ve hře, která není specificky zahrnuta v pravidlech.

Je-li potřeba slovního vyjádření k vysvětlení rozhodnutí, musí se na mezinárodních turnajích používat angličtina. To neznamená, že trenér nebo hráč mají právo žádat vysvětlení hvizdu, ani že rozhodčí musí mluvit anglicky, aby plnil své povinnosti.  Toto se týká zmatečných situací a zdržování hry při rozhodování neobvyklých, nestandardních situací, jež jsou mimo rámec pravidel hry.

            Rozhodčí I

Má povinnosti navíc při rozhodování zápasu. Má následující přídavná povinnosti:

a) Zkontrolovat a schválit veškeré vybavení používané hráči, zapisovateli a časoměřiči.

b) Zabránit používání jakýchkoli předmětů, které posoudí jako nebezpečné.

c) Před zahájením hry potvrdit všechny rozhodčí v jejich funkci.

d) Provést rozskok při zahájení hry.

e) Vyjadřuje poslední, závěrečné rozhodnutí při všech konfliktech a sporech vztahujících se k časomíře, skóre nebo jiné oblasti spadající do jeho pravomoci.

f) Posoudit případné napravitelné chyby.

g) Vyhlásit kontumaci zápasu za podmínek, kdy je to oprávněné.

h) Ověřit správnost zápisu hry- skóre na konci každé čtvrtiny nebo kdykoli to považuje za nutné.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.