Administrace klasifikace

14.04.2009 20:01

TYPY KLASIFIKACE

(popis typů + kde je lze získat)

T = dočasná

- Hráč byl testován nekompletním panelem na lokální nebo národní úrovni nebo nebyla provedena kompletní klasifikace.

R = přezkoumání

- Hráče klasifikoval kompletní panel složený ze tří klasifikátorů, z nichž alespoň jeden má úroveň 3 nebo 4. Tuto klasifikaci je možné získat i na národních a klubových turnajích (typ C). Je běžně udělována novým hráčům na mezinárodních turnajích po fyzikálním vyšetření, dokud neproběhli všechny testy klasifikačního procesu a nebyl definitivně uzavřen.

N = nové postižení

- Uděluje se novému hráči na národních nebo i mezinárodních turnajích před tím, než byl zahájen klasifikační proces nebo se může jednat o hráče s progresivní chorobou, jehož klasifikace se často mění, a proto nemůže získat trvalou klasifikaci.

Z = klasifikace zóny (evropská, americká apod.)

- Hráč byl řádně klasifikován kompletním panelem a prošel kompletním klasifikačním procesem na turnaji jako např. ME v jiný rok než před paralympiádou nebo „IWRF sanctioned=schválený“ turnaj (typ B), kde je komise složena ze 7 klasifikátorů, kteří musí být nejméně z 3 různých zemí, ale jen z jedné zóny (Evropa), aspoň 3 by měli být na úrovni 4 a jeden na úrovni 3.

I = mezinárodní

- Uděluje se, byl-li hráč kompletně klasifikován na MS, ME, paralympiádě (turnaje typu A) skupinou7 klasifikátorů, kteří musí být nejméně z 5 různých zemí a 2 různých zón (např. Evropa a Amerika) a nejméně 3 z nich musí být na úrovni 4 a 2 na úrovni 3.

P = trvalá

- Hráč byl během 4 let oklasifikován 3x stejně na mezinárodních turnajích.

 

POVINNOSTI HRÁČE

1. Přijet ve stanovený čas na sportovním vozíku- nejsou výjimky

2. Plně vyjít vstříc klasifikátorům a spolupracovat.

 • Přijede-li hráč do klasifikační místnosti pod vlivem jakékoli omamné látky bude vyzván k odchodu bez udělení klasifikace a nebude moci hrát.
 • Jakýkoli hráč, který nebude spolupracovat:

      - nebude oklasifikován, může být diskvalifikován pro turnaj, může mu být klasifikace kdykoli změněna

      - po turnaji se mu může udělit pouze zónová klasifikace a nikoli mezinárodní, toto rozhodnutí se však musí prodiskutovat s hlavním klasifikátorem

 • Povinností všech zúčastněných stran je vzdělávat se v klasifikačním procesu a zajistit tak jeho hladký průběh.

3. Přinést vlastní foto velikosti na osobní doklad pro použití na herní průkaz.

4. Hráč je zodpovědný za přinesení klasifikační karty na každý turnaj, poté co mu byla oficiální karta IWRF udělena. Jestliže se s ní na turnaj nedostaví, platí pokutu 10 dolarů, stejně tak při její ztrátě. Zapsání čísla hráče na jeho klasifikační kartu je povinností samotného hráče a jeho trenéra.

 

ZÁSTUPCE HRÁČŮ JAKO ČLEN KLASIFIKAČNÍ KOMISE = PCB

 • hráč, který rozumí klasifikačnímu systému, uznává charakteristiky a rozdíly jednotlivých tříd, může asistovat klasifikátorům v celém průběhu klasifikačního procesu při jejich sledování a rozhodování
 • zná klasifikační systém díky účastem na seminářích a na národních nebo mezinárodních klasifikacích
 • měl by být schopen vysvětlit průběh klasifikace tak, aby mu ostatní hráči rozuměli
 • musí být diplomatický a taktní
 • hráči by vybranému zástupci měli důvěřovat
 • na začátku turnaje vybere vždy klasifikační komise PCB, kteří jsou pak požádáni o účast v klasifikačním týmu
 • tito zástupci hráčů mohou být přítomni svalovým a funkčním testům během klasifikačního procesu
 • jejich názorů a připomínek se využívá při protestech, rozvoji a určování nového systému
 • hráč PCB má poradní funkci, tzn. jeho hlas nemá konečný vliv na stanovení klasifikace
 • může být během turnaje zván na schůzky klasifikátorů, ale nemá volební hlas

 

PROTEST

1. Jestliže chce hráč protestovat proti vlastní udělené klasifikaci, musí mít podporu trenéra, který musí protest podepsat.

2. Protest může být zahájen u kterékoli klasifikační komise nebo na kterémkoli IWRF „sanctioned“ turnaji.

3. Formulář protestu musí obdržet ředitel turnaje nebo hlavní klasifikátor.

4. Žádost musí být sepsána precizně  a důvody vypsány spisovnou formální angličtinou. Formulář spolu s 50 dolary nebo ekvivalencí místní měny musí být předány hlavnímu klasifikátorovi. Je-li protest oprávněný, poplatk se vrací. Hlavní klasifikátor zajišťuje, že příčina protestu je oprávněná.

5. Jakýkoli protest hráče by měl být:

 • Před turnajem odeslán nejpozději do 4týdnů. Poté je co nejdříve informován manažer týmu nebo kontaktní osoba
 • Při turnaji musí být podán do konce zápasů v základní skupině tj.„round of games in pool play“ nebo při způsobu hry každý s každým tj. „round robin“ do doby než každý z týmu hrál alespoň jedenkrát.

6. IWRF klasifikační komise stanoví „klasifikační panel“ složený z:

 • klasifikátorů z 3 různých zemí a 2 zón (má-li hráč mezinárodní klasifikaci) a hlavního klasifikátora
 • nejvhodnější je vytvoření komise pro zhodnocení protestu z klasifikátorů stejné úrovně nebo vyšší v závislosti na předchozím druhu klasifikace
 • je povolena přítomnost PCB jako poradce
 • je informován IWRF „executive board member“ (člen výkonného výboru) a/nebo ředitel turnaje

7. Ideálně přezkoumává oprávněnost protestu hlavní klasifikátor a slouží mu k tomu tzv. „alpha list“, prohlížení dokumentace o předchozí klasifikaci a/nebo si zavolá hlavního klasifikátora zóny k ověření informací.

8. Úvodní sezení probíhá bez přítomnosti hráče.

9. Poté je hráč a/nebo trenér nebo jeho zástupce informován o průběhu.

10. Je nutné sledování na hřišti. Hráč může být poté hodnocen svalovým testem na vozíku, který provádí protestní komise. Testování může být přítomen prezident zóny nebo předseda IWRF klasifikace. S hráčem může být přítomen zároveň trenér. A také PCB se musí zúčastnit.

11. K rozhodnutí dojde „when appropriate“. Je-li potřeba volit, rozhoduje většina hlasů., je to veřejné hlasování.

12. Jestliže nedošlo k rozhodnutí do konce turnaje, může protest pokračovat na dalším IWRF turnaji stejné úrovně.

13. Jakákoli změna v klasifikaci hráče, která je výsledkem protestu se okamžitě uplatní,dojde-li k ní před zahájením semifinále nebo poté až na konci turnaje. Výjimku tvoří hráči mající mezinárodní klasifikaci. Dojde-li k protestu během turnaje, jakákoli změna klasifikace nabývá platnosti až po skončení turnaje. U hráčů s mezinárodní klasifikací může dojít k její změně ihned, pokud byl protest poslán 4 týdny před zahájením turnaje.

14. Hráč může na mezinárodní úrovni podat protest maximálně 3x během 4let.

15. Jakékoli získané peníze náleží IWRF.

 

ZMĚNY V KLASIFIKACI

 • Klasifikace nových hráčů na turnajích typu A může být změněna kdykoli a tato změna nabývá okamžité platnosti a to i v případě zneschopnění hráče ke hře.
 • Pokud hráč s mezinárodní klasifikací, který není ve sledování (nemá R) bude shledán nevhodným ke hře, jeho zneschopnění má efekt až na konci turnaje.
 • Je-li ke hře zneschopněn hráč ve sledování (s R), je okamžitě vyloučen z další hry.
 • Pokud hráč na mezinárodním turnaji je již podruhé nebo potřetí a má již předchozí mezinárodní klasifikaci a zároveň není ve sledování, pak jakákoli změna v klasifikaci nabývá platnost až po skončení turnaje.
 • Novému hráči nebo hráči ve sledování může být klasifikace kdykoli změněna a nabývá okamžité platnosti
 • Žádá-li národní klasifikátor změnu klasifikace u hráče, který byl hodnocen mezinárodní komisí klasifikátorů, musí svůj požadavek prodiskutovat s presidentem zóny a s hlavním klasifikátorem.
 • Nespolupracujícímu hráči, kterého nelze oklasifikovat, může být klasifikace kdykoli změněna.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.