Způsobilost ke hře

14.04.2009 20:03

Aby byl hráč kvalifikován pro hraní rugby na vozíku, musí mít takové zdravotní postižení, které vede k trvalému, znatelnému a verifikovatelnému omezení aktivit. Rugby vozíčkářů je sport, který byl původně vyvinut pro hráče s tetraplegií způsobenou poraněním míchy nebo nervosvalovým onemocněním jako např. dětská obrna. Nyní se rugby účastní i hráči s jinými onemocněními, např. Guillain-Barré syndrom, svalová dystrofie a další typy postižení centrální i periferního nervového systému.

Také hráči s jinými než neurologickými postiženími mohou být kvalifikováni ke hraní rugby, mají-li takové postižení, že jejich omezení aktivit je srovnatelné s hráči s tetraplegií nebo mají postižení všech čtyř končetin. V současnosti tedy hrají rugby i hráči s vrozenými ortopedickými vadami jako např. Arthrogryposis multiplex, mnohočetnými amputacemi, améliemi (vrozené chybění končetin) aj.

Aby se hráč mohl zúčastnit rugby, musí být posuzován podle IWRF pravidel.

  1. hráč musí vyhovět kritériím minimálního postižení v testu 4.0bodu, aby se mohlo pokračovat v dalším hodnocení hráče
  2. hráči musí být udělena jedna ze sedmi sportovních tříd v rozmezí 0.5-3.5

Hráč, kterému jsou přiděleny 4.0body není oprávněn hrát rugby na vozíku. Jestliže atlet nevyhověl kritériím kvalifikace a byl prohlášen jako nezpůsobilý pro soutěž, neřeší se přítomnost a tíže skutečného postižení. Je to jen na základě rozhodnutí o kvalifikaci atletů do soutěže podle pravidel sportu IWRF.

 

Test 4.0 body = test minimálního postižení

Tento test byl vyvinut, aby pomohl oddělit atlety, kteří odpovídají klasifikaci pro rugby na vozíku od těch atletů, jejichž postižení a/nebo limitace aktivit neodpovídá postižení při tetraplegii nebo jinému tetra postižení. Tento test by se měl provádět jako součást pohovoru před fyzikálním vyšetřením.

1) Má atlet „normální trup" (tedy je-li funkce jeho trupu symetrická ve všech třech rovinách a má-li i stabilní pánev)?

  • pokud Ne:  následuje svalový test na vozíku
  • pokud Ano:  zjišťujeme dále postižení končetin:

2.a)  Atlet s neurologickým onemocněním: Kolik končetin má postižených?

  • 1 nebo 2 postižené končetiny: nekvalifikován hrát rugby
  • 3 nebo 4 končetiny postižené: následuje test na vozíku

2.b)  Atlet s ne-neurologickým onemocněním: Kolik má postižených končetin?

  • postižení 1, 2, nebo 3 končetin: nekvalifikován hrát rugby
  • všechny 4 končetiny jsou postiženy: následuje test na vozíku
Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.