Změna pravidel Čl. 53 a Čl.76 (40/12 sekund)

10.11.2008 11:47

Čl. 53: 40 sekund

            40 sekund se spouští, když se míče dotkne hráč na hřišti po vhazování z autu a znovu se zapíná pokračování odpočítávání, kdykoli když tým získá živý míč do držení na hrací ploše. Dotek míče soupeřem nemá za následek spuštění nových 10sekund, jestliže druhý tým má stále kontrolu nad míčem.

Odpočítávání 40sekund má být zastaveno a resetováno, když:

a)      Rozhodčí zapíská obranný faul nebo přestupek.

b)      Rozhodčí zapíská útočný faul nebo přestupek, který má za následek ztrátu míče.

c)      Hra je zastavena kvůli aktivitám souvisejícím s týmem, který nemá míč pod kontrolou.

Odpočítávání 40 sekund má být zastaveno, ale neresetováno, když stejný tým, který měl míč v držení, získává vhazování jako následek:

a)      toho, že se míč dostal do autu.

b)      toho, že hráč stejného týmu zažádá o oddechový čas.

c)      drženého míče.

d)      útočného faulu při němž tým znovu získává do držení míč.

Čl. 87: Přestupek týkající se 40sekund

            Tým, který má v držení míč má 40 sekund na to, aby skóroval. Tento čas má být měřen časomírou pro 40 sekund. Pokud se týmu nepodaří skórovat před vypršením 40 sekund je přestupek.

 

Čl.76: Přestupek 12 sekund

            Tým mající v držení míč na své obranném polovině má 12 sekund na to, aby jej dostal na polovinu útočnou. Nedosáhne-li toho, jedná se o přestupek.

             Míč je na útočné polovině, když se dotkne podlahy nebo osoby, která se nachází na útočné polovině. 12sekund se začíná odpočítávat, když hráč na hřišti získá míč do držení na své obranné polovině. Počítání 12 sekund se ukončí, když protihráč získá míč do držení.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.