Změna pravidel Čl. 51 - Čl. 53 - Čl. 59 (Hrací doba a oddechové časy)

14.04.2009 20:40

Čl. 51: Hrací doba

Rugby se hraje na 4 čtvrtiny po 8minutách. Přestávka po první a třetí čtvrtině je 2 minuty. Přestávka po druhé čtvrtině je 5minut.

V případě prodloužení trvá každá část prodloužení 3 minuty. 2 minutová přestávka má být mezi ukončením řádné hrací doby a prvním prodloužením. Je-li potřeba další prodloužení, jsou mezi nimi přestávky 2 minuty.

 

Čl.57: Oddechové časy

            Každý tým má 6 oddechových časů, které si může vybrat kdykoli během hry. Jsou k dispozici 4 oddechové časy po 30sekundách a 2 po 60 sekundách. V případě prodloužení, zbývá-li na konci řádné hrací doby nějaký oddechový čas, přesouvá se do prodloužení. Navíc během každé části prodloužení má tým nárok na jeden 30sekundový oddechový čas.

 Žádost o 30 sekundový oddechový čas může podat hráč nebo trenér. O 60 sekundový oddechový čas může žádat pouze trenér nebo jeho asistent.

 Žádost o oddechový čas podaná trenérem může být povolena jen, když je míč mrtvý. Trenér o něj může kdykoli žádat u stolku zapisovatelů. Časoměřič ohlásí žádost rozhodčím při nejbližším přerušení hry následujícím po žádosti.

Žádosti hráče o oddechový čas, když je míč živý bude vyhověno, jestliže hráč podávající žádost nebo jeho spoluhráč mají v držení míč. Míč nesmí být v kontaktu s podlahou nebo s hráčem z řad protihráčů.

Když rozhodčí akceptuje žádost o oddechový čas, zahvízdá a signalizuje oddechový čas a poté označí tým, který žádal o oddechový čas. Tato informace má být zaznamenána v zápise o hře.

Během oddechového času mohou hráči zůstat na hřišti nebo se vrátit ke své střídačce. Trenéři a pomocníci týmu nesmí během oddechového času vstoupit na hřiště. Pokud hráči vyžadují asistenci nebo by rádi komunikovali s trenérem a jeho asistenty, musí se přesunout do prostoru střídačky.

Tým, který požádal o oddechový čas, si může vybrat, zda jej ukončí a vrátí se do hry v kteroukoli dobu. Druhý tým má povinnost okamžitě zahájit hru.

Jestliže tým využije celý oddechový čas, měl by se po 50sekundách ozvat zvukový signál, který upozorňuje týmy, že by se měly vrátit na hřiště a připravit se ke hře. Po ukončení oddechového času má hra začínat vhazováním.

Řídí-li se varováním k pokračování hry, je hráčům poskytnut čas k zaujmutí pozic. Jestliže rozhodčí usoudí, že hráč nebo hráči zdržují, hra může pokračovat následujícím způsobem:

a)                  Jestliže se opozdí tým, který má vhazovat, rozhodčí zahájí postup při vhazování podle příslušných bodů pokládaje míč na zem. Jestliže vhazující hráč zaujme pozici před porušením pravidel ke vhazování, rozhodčí mu dá míč k dispozici a pokračuje v odpočítávání 10 sekund.

b)                 Jestliže se opozdí tým, který nevhazuje, rozhodčí poskytne míč druhému týmu ke vhazování a hra může pokračovat.

 

Čl. 59 Technický oddechový čas

Tento odstavec se netýká hráče, který je nepohyblivý díky pádu, i když došlo ve stejnou dobu k problémům s vybavením.

            Jestliže jakákoli část vozíku hráče nebo jeho vybavení je nefunkční, zničeno nebo vyžaduje úpravu/seřízení, může žádat o zastavení hry. Rozhodčí povolí zastavení následovně:

            a) Jestliže problém s vybavením hráče ohrožuje, zastaví ji ihned.

            b) Nehrozí-li nebezpečí a hráč je pohyblivý, má zastavit hru při dalším přerušení hry.

            c) Nehrozí-li nebezpečí, hráč je nepohyblivý a útočící tým není v gólové situaci, rozhodčí má zastavit hru okamžitě.

            d) Nehrozí-li nebezpečí, hráč je nepohyblivý a útočící tým je v gólové situaci, rozhodčí má zastavit hru jakmile současná gólová příležitost pomine.

Když je udělen technický oddechový čas, hráč, jehož se týká, má jednu minutu na vyřešení problému. Není-li problém vyřešen do jedné minuty, musí se žádat o oddechový čas nebo musí být vystřídán jiným hráčem.

            Tento oddechový čas není příležitostí ke střídání. Střídání může být povoleno, jestliže má žádající hráč technický problém, který mu brání v další hře.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.