Detailní proces klasifikace

14.04.2009 19:59

TEST NA VOZÍKU       

Zahrnuje rozhovor a fyzikální vyšetření, jehož součástí je svalový test na vozíku, test trupu, test ruky a test rozsahu hybnosti.

Rozhovor

Atlet je dotazován na diagnózu, léky, citlivost, spasticitu, kontraktury, a předchozí operace, aby se zjistilo, jak tyto stavy mohou ovlivnit provádění specifických sportovních aktivit.

Klasifikátoři si prohlížejí způsob sezení hráče na ragbyovém vozíku, sedačku, rukavice, pásání. Tyto informace pomáhají klasifikátorům k určení, jak tyto věci mohou ovlivnit provádění specifických sportovních aktivit.

Svalový test

Test svalové síly proti odporu se provádí na vybraných svalech horních končetin a trupu. Svalový test se provádí ve vozíku a mimo něj a může vyžadovat přesun na jinou podložku k testování, jako je vyšetřovací stůl, podlaha nebo židle.

Vysvětlující poznm.: U některých atletů může však svalový test poskytnout velmi málo užitečných informací, jelikož síla není u těchto hráčů postižena (např. u hráčů s DMO nebo vrozeným chyběním končetin). Technické a pozorovací hodnocení zahrnující test pohybu a sledování na hřišti jsou mnohem důležitější při závěrečném určení klasifikační třídy.

Hodnocení svalového testu

0/5- žádný pohyb ani záškub ve svalu

1/5- záškub ve svalu

2/5- pohyb je možný v plném rozsahu, ale jen s vyloučením gravitace

3/5- pohyb je možný v plném rozsahu proti gravitaci

4/5- pohyb je možný proti malému odporu

5/5- pohyb je možný proti silnému odporu

 

Svalový test- tabulka vyšetření

Definice bodového hodnocení horních končetin

 

 

0.5bodu

1bod

1.5bodu

2body

2.5bodu

3body

m.latissimus

0-1/5

0-3/5

0-3/5

5/5

5/5

5/5

m.pectoralis pars clavicularis

0-5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

m.pectoralis pars sternalis

0-1/5

2-3/5

2-3/5

5/5

5/5

5/5

m.biceps

0-5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

m.triceps

0-1/5

0-3/5

3+4-/5

4-5/5

5/5

5/5

dorsální flexe zápěstí

0-5/5

0-5/5

4-5/5

4-5/5

5/5

5/5

palmární flexe zápěstí

0-1/5

0-3/5

0-3/5

4-5/5

5/5

5/5

flexe a extenze prstů

0/5

0-1/5

0-1/5

0-2/5

2-4/5

3-5/5

abd. a add. prstů

0/5

0-1/5

0-1/5

0-2/5

0-3/5

0-4/5

pohyby palce

0/5

0-1/5

0-1/5

0-2/5

0-4/5

3-4/5

opozice a abd. palce

0/5

0/5

0/5

0-1/5

0-2/5

3-4/5

add., fl.,ext. palce

0/5

0/5

0-1/5

0-2/5

3-4/5

3-4/5

 

Test trupu

Test trupu hodnotí funkci břišních, zádových svalů, pánve a dolních končetin ve všech rovinách a různých situacích.

Test může také obsahovat svalový test svalů břicha a zádových jako skupiny, tyto svaly se vztahují k trupu. Observace a palpace svalů trupu se může dít ve vozíku i mimo něj a to s nebo bez použití pásů.

Provedení a hodnocení testu trupu

Testuje se funkce a pohyb trupu v sagitální a frontální rovině. Sleduje se, provede-li test v plném, částečném rozsahu nebo vůbec ne a jak je pohyb kvalitní. Hráč jej musí provádět pomalu a plynule, nikoli švihem neboť se může zkreslit výsledek testu.

a) Z maximálního předklonu na vozíku zvedá hráč oběma rukama zároveň míč ze země do vzpažení nad hlavou bez opory rukou nebo trupu o vozík.

Tímto pohybem se testuje schopnost aktivně předklonit trup do výhodné pozice při driblování, zpracování míče, jízdě a nárazech.

b) Klasifikátor stojí po straně za hráčem zhruba 45st. za frontální rovinou a podává mu míč do natažených rukou. Hráč se nesmí opírat o zádovou opěrku vozíku a nesmí zvedat pánev ze sedačky, aby test proběhl správně. Pak se musí se otočit a oběma rukama od klasifikátora převzít míč.

Testováním rotace se zjišťuje schopnost dosáhnout většího herního rozsahu do stran mimo základnu vozíku při aktivitách s míčem i bez něj během hry.

 

0.5 – test trupu: hráč je schopen provést pouze jeden z výše uvedených testů

Funkční charakteristiky při hře

 • hráč je schopen při manévrování s míčem nebo při obranné taktice dosáhnout směrem vpřed mimo základnu vozíku
 • při jízdě je schopen udržet tělo v předklonu
 • při hře používá trupu k udržení pozice v předklonu během sbírání a držení míče
 • při návratu z předklonu do vzpřímeného sedu nepoužívá oporu rukou
 • je schopen driblovat před vozíkem
 • je schopen zvednout míč ze země před vozíkem bez použití obruče nebo opory paží

 

1.0-test trupu: hráč je schopen provést oba testy

Funkční charakteristiky při hře

 • hráč je schopen driblovat vně základny vozíku v sagitální (předozadní) i frontální (pdo stran) rovině
 • během přihrávek a obranné hry v brankovišti předvádí rotaci trupu
 • provádí rotaci trupu a je schopen se naklonit do stran při chytání nebo odehrání míče a jeho chránění před obránci
 • používá dolních končetin pro udržení své pozice nebo k návratu z předklonu do vzpřímeného sedu

 

Další testy

Sleduje se rozsah a kvalita pohybu, je přitom nutné sledování, aby nedošlo k pádu a poranění hráče

v sedě na stole bez opory nohou o zem

 • rotace trupu s rozpaženými pažemi
 • letadlo: uklánění se s rozpaženými pažemi až těsně nad stůl (nesmí se od stolu rukou odrazit) a zpět do vzpřímeného sedu
 • paže má hráč křížem přes hruď a musí se takto udržet vzpřímeně a vykompenzovat výchylky, zatímco do něj klasifikátor nečekaně z různých stran strká

na žíněnce (nejvhodnější pro amputáře)

 • vleže na zádech překlápí DKK z boku na boku pomocí rotace dolní části trupu, paže má na zemi rozpaženy
 • vsedě s nataženými DKK se hráč posouvá vpřed a vzad bez pomoci rukou

 

Test ruky

U atletů s patrnou dobrou a výraznou funkcí rukou může být požadováno provedení testu ruky, aby bylo k dispozici více detailů pro rozhodnutí na jaké úrovni je funkce drobných ručních svalů ovládajících pohyby prstů a palce.

Provádí se, je-li zapotřebí zhodnotit míru zapojení volního pohybu ruky a také zapojení přídatných funkcí svalů.

Využije se zejména pro rozlišení hráčů třídy 3.0 a 4.0 tzn., že je důležitý ke zhodnocení je-li hráč kvalifikován ke hře rugby.

Při provádění dílčích testů se sleduje míra atrofie drobných ručních svalů, charakter klenby dlaně, kvalita pohybu (je-li čistý nebo substituovaný náhradními funkčními svaly).

Bodování:

0: žádný aktivní pohyb, hráč může test částečně provést ale jen díky funkci náhradních svalů

0.5: částečný aktivní pohyb, kdy je patrné částečné zapojení vyšetřovaných svalů do pohybu

1: hráč provede úkon aktivně, provedení pohybu je čisté, bez substituce

skóre:

1-8bodů = ruka zhodnocena za 3.0body

8.5-9bodů = ruka ohodnocena na 4.0body

Specifické testy:

 • Sledování atrofie ruky
 • Hra na piano: hráč položí dlaň na stůl a zvedá jednotlivé prsty od podložky
 • Lumbrikální pozice (stříška): hráč se pokusí ohnout prsty v MCP kloubech (pravý úhel mezi dlaní a prsty) zatímco prsty v IP kloubech zůstávají nataženy
 • Drápovitá ruka: hráč roztáhne prsty od sebe na maximum a zároveň je ohne ve všech kloubech, aby byla patrná činnost svalů a šlach na hřbetě rukou
 • Tvoření „O“: palcem se hráč snaží dotknout špiček jednotlivých prstů, přičemž se snaží vytvarovat „O“
 • Zvedání mince: špičkami palce a jiného prstu se pokouší zvedat mince různé velikosti ze stolu
 • Addukce prstů: hráč se snaží udržet papír mezi sevřenými nataženými prsty
 • Míč nad hlavou: hráč s rukou nad hlavou se snaží dostat míč z dlaně na špičky prstů aniž by mu vypadl
 • Zvedání míče: hráč se snaží zvednout míč ze země pomocí špiček všech prstů i palcem přičemž jej roluje nahoru po zadním kole

 

Technické hodnocení - funkční test pohybu

Klasifikátor při tomto testu hodnotí mnoho specifických úkolů a aktivit, které jsou součástí rugby na vozíku v nesoutěživém, tréninkovém prostředí.

Klasifikátor si musí být jistý, že hráč při testování provedl pohyb co v rámci svých schopností nebo od něj může žádat lepší výkon, aby zaručil optimální možnosti ke sledování.

Klasifikátoři mohou využívat různých podmínek při sledování atletů předvádějících úkoly a aktivity v simulovaných sportovních podmínkách.

Klasifikátoři mohou žádat, aby atleti předvedli mnoho různých dovedností s míčem a na vozíku za různých podmínek ( např. na nebo mimo ragbyový vozík, s či bez prostředků jako jsou rukavice, pásy, lepicí páska apod.)

Souhrn dovednosti s míčem a na vozíku:

 • jízda vpřed a vzad
 • otáčení (např. jízdu a otáčení ve figurách „osmičky“)
 • rychlé zastavení a start
 • změna směru jízdy
 • udržení vozíku vůči odporu při blokování
 • styl držení kol při jízdě
 • rovnováha, stabilita trupu při jízdě
 • přesedání (např. do a z hráčského vozíku a ze nebo do standardní vozíku)
 • přihrávky
 • dribling
 • chytání míče
 • získání/zachycení míče z podlahy
 • bezpečnost míče (držení míče v obou rukách před vozíkem zatímco ten je blokován nebo se rychle pohybuje)

Tyto a další pohyby mohou být pozorovány během tréninku i závodů, když jsou hráči ve vypjatější situaci.

Jakýkoli další přídatný funkční test pohybu může být po hráči žádán je-li potřebný k určení sportovní třídy atleta.

 

SLEDOVÁNÍ NA HŘIŠTI

Sledují se a hodnotí stejné dovednosti jako při funkčním testu pohybu a navíc se hodnotí jejich provedení pod tlakem soupeře ve hře.

-         jízda na vozíku:

 • používání tricepsu nebo bicepsu při záběrech
 • využití zápěstí a prstů při jízdě
 • schopnost otáčení- symetrie, rychlost
 • charakter sedu- nízký, výše zádové opěrky

-         stabilita trupu:

 • charakter připoutání
 • využití trupu při všech herních dovednostech

-         dovednosti s míčem:

chytání míče

 • předloktím, zápěstím nebo prsty
 • obouruč nebo jednoruč
 • ve vzduchu nebo přitažením k tělu (sražení do klína) či vozíku

odehrání míče

 • přesnost a vzdálenost
 • od pasu, hrudníku nebo nad hlavou
 • jakou částí paže, využití funkce prstů a palce

dribling

 • dlaní nebo prsty
 • vedle nebo před vozíkem
 • jedenkrát nebo vícekrát za sebou

zvedání míče

 • pomocí obruče
 • pomocí prstů

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.