Charakteristiky jednotlivých klasifikačních tříd

14.04.2009 19:58

 

0.5 bodový hráč

Svalový test: má výraznou slabost svalů ramenního pletence, nemá žádnou sílu tricepsu, širokého svalu zádového, hrudní části prsního svalu z čehož vyplývá neschopnost připažit při jízdě a odehrát míč od hrudníku

 • jeho hlavní role na hřišti je obranná, blokuje protihráče
 • na hřišti je pomalý
 • je na vozíku v podsazeném sedu, má výraznou kyfosu hrudní, sedačka je nízko
 • ke startu, zastavení a otáčení vozíku používá zadní ¼ kol a pohání vozík zejména pomocí předloktí pro výrazné oslabení extenze (zvedání) zápěstí a zároveň nedostatek jiné funkce zápěstí
 • pohání vozík pomocí bicepsu bez zapojení tricepsu, který je nefunkční, zároveň je patrná abdukce paží (rozpažení- nejsou schopni přitáhnout paže k tělu) a vnitřní rotace v rameni
 • při nárazech, startu, zastavení, ale i jízdě pohodí hlavou dopředu pro slabost pletence ramenního
 • odehrává volejbalově (spodní podání), pokud chce odehrát míč daleko
 • na velmi krátkou vzdálenost jej vyhazuje obouruč z klína nejbližšímu spoluhráči
 • při chytání míče jej ihned sráží do klína

 

1.0 bodový hráč

Svalový test: má minimální funkci tricepsu a svalů pletence ramenního

 • na hřišti také zejména blokuje, může občas míč rozehrávat
 • schopen startovat, brzdit a otáčet se všemi směry, může se otáčet bez zastavení všemi směry lehčeji a rychleji
 • méně pohazuje hlavou při jízdě
 • při pohánění vozíku využívá již funkce tricepsu a používá větší část zadních kol i jejich krytů, při otáčení může již využít dorsální flexe zápěstí (použije ji k brzdění na jedné straně zápěstí zaháknutím ruky pod obruče)
 • je schopen přitáhnout trochu paže k tělu čímž lépe využije síly horní partie paží
 • míč chytá pěstmi nebo ještě stále předloktím a je schopen odehrávat od hrudníku i když se špatnou kontrolou míče

 

1.5bodový hráč

Svalový test: obvykle je přítomna asymetrie

 • na hřišti je skvělým obráncem a příležitostně již může vézt míč
 • má ještě nerovnováhu v síle svalů pažního pletence zejména tricepsu, který má sílu 3+/5 až 4-/5, pro zlepšení svalové síly v rameni je lepší v dovednostech s míčem i vozíkem
 • může mít ještě přítomnou nevyváženou sílu mezi extenzory a flexory zápěstí, kdy při  extenzi (natažení) má sílu 4-5/5 a při flexi (ohnutí) 0-3/5, což je příčinou limitované kontroly míče
 • jeho jízda bývá asymetrická díky asymetrické funkci paží, což kompenzuje zaháknutím ruky na silnější straně
 • většinou má jednostranné dovednosti s míče, např. při sbírání míče využívá efektivně silnější stranu, lépe odehrává míč od hrudníku apod.

 

2.0 bodový hráč

Svalový test: charakteristická je neúplná flexe prstů a již znatelná částečná úchopová funkce, je-li přítomna oboustranně, pak hráč patří do třídy 2.5

 • více je na hřišti využíván jako útočník
 • má již silná ramena (kompletní svalový test) a to mu umožňuje být na hřišti rychlý
 • při zvedání míče po obruči ze země již používá flexi zápěstí díky zlepšení svalové síly flexorů zápěstí, funkce flexorů a extensorů zápěstí je však kolísavá a proto má horší funkci při přihrávkách je-li bráněn
 • odehrává míč od hrudníku v úrovni ramen s dobrou kontrolou na střední vzdálenost
 • je schopen byť omezeně kontrolovat přihrávky a jejich vzdálenost nad hlavou, může občas provést přihrávku jednoruč nad hlavou s omezenou kontrolou do minimální vzdálenosti
 • může držet míč pevně mezi zápěstími
 • dribluje na obě strany a s otevřenou dlaní bez použití prstů
 • při chytání sráží míč do klína
 • ke startu, zastavení a otáčení používá galusek i obruče

 

2.5 bodový hráč

Svalový test: má lepší svalovou sílu flexorů a extenzorů prstů i palce než 2.0bodový hráč, ale oproti 3.0bodovému hráči nemá funkci palce do addukce, abdukce a zejména opozice

 • na hřišti často vozí míč a vytváří hru
 • díky silným ramenům je na hřišti velmi rychlý
 • ruce hráče vykazují atrofii v oblasti thenaru a hypothenaru a neschopnost nebo jen minimální schopnost udržení klenby dlaně
 • patrná je neúplná flexe a extenze prstů s minimální schopností stisku a uvolnění
 • při střídavé flexi a extenzi prstů je patrný „curling“, tj. dyskoordinace pohybu díky stále výraznému oslabení a nefunkčnosti interoseálních (meziprstních) svalů
 • funkční sevření dává hráči výhodu při používání obručí při jízdě, což zlepšuje manévrovací schopnosti
 • pozice zápěstí využívá k zesílení schopnosti stisku a uvolnění, která je však při manévrování nedokonalá, zejména je-li bráněn
 • dribluje bezpečně s předloktím v supinaci, aby mohl v nebezpečí včas stáhnout míč rychle do klína
 • je schopen lépe přihrávat nad hlavou i jednoruč díky i slabé síle prstů do flexe, stále však do limitované vzdálenosti a s limitovanou přesností
 • obouruč chytá bezpečně míč a stahuje jej do klína, může jej chytat i jednou rukou a přitisknout na hruď nebo do klína
 • bezpečně a jistěji než 2.0bodový hráč manipuluje s míčem díky lepší funkci zápětí a prstů
 • nebo může mít hráč HKK za 2.0body a minimální funkci trupu, která mu umožňuje lepší stabilitu při hře

 

3.0 bodový hráč

Svalový test: charakteristická je přítomnost atrofie v oblasti hypothenaru a interoseálních svalů, čímž má hráč sníženou schopnost udržení klenby dlaně. To je jasnou známkou oslabení a svalové síly 4-5/5. 3.0 bodový hráč je schopen sevření a uvolnění ruky. Palec je schopen, flexe, extenze, ale i addukce, abdukce a opozice.

 • při hře je velmi dobrý v zacházení s míčem a tvoří hru
 • také může mít určitou funkci trupu, která mu poskytuje lepší stabilitu
 • při odpalech, zachycení míče na obruči používá efektivněji flexi zápěstí a prstů
 • stabilizuje se pomocí jedné paže, aby měl většího rozsahu pohybu všemi směry
 • opakovaně dribluje jednou rukou se solidní kontrolou míče a schopen driblovat i před vozíkem
 • možnost sevření obruče prsty a placem zvyšuje jeho rychlost
 • je schopen zvednout míče ze země jenom rukou bez pomoci obruče
 • může již výborně přihrávat jednoruč s dobrou přesností a do větší vzdálenosti
 • funkční flexe a extenze prstů mu umožňuje kontrolovat míč v různých rovinách a dovoluje mu sevřít a uvolnit obruče nezávisle na poloze zápěstí

 

3.5 bodový hráč

 • hlavní hráč zacházející s míčem a velmi rychlý, často je hlavním kdo tvoří hru
 • má učitou částečnou funkci trupu, pro niž je velmi stabilní a ve vozíku je schopen jej využít při herních dovednostech
 • díky kombinaci funkce trupu a rukou je obvykle schopen velmi dobré kontroly míče, přihrávek jednoruč na určitou vzdálenost a skvělé ochrany míče při chytání a odehrávání
 • může mít asymetrickou funkci paží nebo rukou patrnou při dovednostech s míčem a jízdě na vozíku

 

4.0 bodový hráč

 • nesmí být připuštěn ke hře
 • hráč má dle svalového testu ve všech vyšetřovaných svalech sílu 4-5/5 a skóre funkčního testu ruky je 8.5-9bodů
 • avšak kvalifikace ke hraní rugby se nesmí hodnotit pouze na základě svalového testu, ale musí se vzít v úvahu schopnost aktivního pohybu celé HK, tedy její funkce jako celku

 

- 1.5, 2.5, 3.5 bodoví hráči

 • většinou jsou do těchto skupin zařazováni hráči s asymetrickou funkcí končetin a trupu, nebo hráči se symetrickým ohodnocením paží 1.5, 2.5 bodu bez funkce trupu
 • hráči mají asymetrickou funkci paží, jednostranné dovednosti s míčem, asymetrickou jízdu kompenzují zaháknutím na silnější straně a při sbírání míče využívají více silnější stranu
 • při klasifikaci je potřeba se více zaměřit na slabší stranu hráče a to co se týče dovedností, síly, rychlosti

Úroveň dovedností, pomůcky, kondice, efekt tréninku nejsou zahrnuty do klasifikačního procesu. Nemají vliv na bodové hodnocení hráče.

U hráčů po dětské obrně se hodnotí zvlášť svaly nad a pod tricepsem a konečné bodové hodnocení se stanoví z průměru ohodnocení horní a dolní části končetiny.

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.